Home Page Bens Web
 
NAVIGATIE


Omhoog
 

 

 

De grafschilderingen van Toetanchamon

 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index

 


Amduat 1e uur

 

Bensweb > Toetanchamon > Westwand > Amduat 1e uur
   

Het eerste uur vormt een uitzondering op de hierboven beschreven registerindeling. Het bevat vier registers. Het middelste register is verdubbeld. De registers worden nu ook niet door zandstrepen van elkaar gescheiden maar door balken welke tekst in hiŽrogliefen bevat met uitleg over de verschillende onderdelen van dit uur. Een tweede uitzondering vormen de godentabellen uit de beide randregisters die veel op de godencatalogus lijken die, enig in zijn soort, is aangetroffen in het graf van Thoetmoses III. Tussen hen bevinden zich twee registers, beide met stroken met bovenschriften. Bij het exemplaar van Amenhotep II zijn beide registers gescheiden door een strook zand, maar die ontbreekt bij het exemplaar van Thoetmoses III.
Amduat - het eerste uur (Agyptische Unterweltsbucher, Erik Hornung)

Samenstelling westwand nav Amduat indeling (B. Hilgers)

Het eerste uur van de Amduat. Gearceerde gedeeltes komen ook voor op de westwand van Toetanchamon. Het laat zien dat alleen het uiterste linker gedeelte van het eerste uur gebruikt is voor de samenstelling, alsof, zo kan men aannemen, slechts een klein gedeelte van de papyrus is uitgerold omdat toch niet de hele Amduat op de wand kon worden afgebeeld.

De versie van Toetanchamon bevat gedeeltes van de godentabellen, die gelden voor al de twaalf uren van de Amduat en daardoor een algemene betekenis hebben. In de complete versie van de Amduat zijn beide bavianengroepen voorzien van begeleidende teksten die ontbreken op de westwand. Ook zijn de gedeelten van deze groepen hier naast elkaar geplaatst in plaats van onder elkaar. De teksten boven de 'keverboot' en 'godengroep' (zie afbeelding rechtsboven b & c), de gedeeltes uit het middenregister, zijn wel overgenomen, althans gedeeltelijk. Bij de complete versies van de Amduat is een gedeelte van de titel van het eerste uur in de hoofdtitel opgenomen, welke voorafgaat aan het eerste uur, bestaat uit verticale stroken hiŽrogliefen. Om deze reden en omdat de hoofdtitel ook de functie aangeeft van de Amduat zal hieronder dan ook de gehele tekst van de hoofdtitel worden weergegeven:

Het schrift van de verborgen kamer.
De verblijfplaats van de Ba (ziel), de goden,
en de Ach (geest) en alles wat wordt gedaan.

Lijst van dit boek.
Begin is de hoorn van het Westen,
einde is de duisternis.

De volgende subtitels hebben betrekking op de inhoud van de drie registers. Ze zijn geordend in een soort van tabel:

boven:
Te kennen de onderwereld Ba (zielen),
te kennen de geheimen van Ba,
te kennen de poorten en wegen waar
de grote God langs trekt.
midden:
Te kennen, wat gedaan wordt,
te kennen, wat in de uren is en hun goden,
te kennen de loop der uren en hun goden.
onder:
Te kennen hun verklaringen aan Re,
te kennen wat hij hun toeroept,
te kennen de welvarenden en de gedoemden.

Nu volgt in de hoofdtitel een gedeelte van de uurtitel die o.a. plaats en grootte van het gebied van het eerste uur aangeeft, zoals vaak in de verklarende teksten van de opvolgende uren het geval is:

Deze God betreedt de Westelijke poort van de horizon.
Seth staat op de oever.
Het zijn 120 mijlen varen door deze poort,
voordat de bark de onderwereld bereikt.
Hij trekt daarna naar Wernes.

De vorm van de laatste titel is gelijk aan die van de uurtitels. Als zodanig sluit hij aan bij de titels in het eerste uur boven de beide middenregisters van het eerste uur. De naam 'Westelijke poort van de horizon' en de afstand van 120 mijlen (ong. 1200km) betreffen het gebied van het eerste uur, waarbij de zonnebark over zand getrokken wordt voordat hij de onderwereldzielen, de goden van het tweede uur bereikt.

In de regels boven de beide middenregisters staan zinnen geschreven, die qua vorm en inhoud nog tot de urentitel moeten worden gerekend en zo bij de laatste titel van de hoofdtitel aansluiten. De regels geven, zoals ook in de andere uren, vaak informatie die niet uit de afbeeldingen kan worden gehaald.

Van de volgende titelvertalingen, komen de dik gedrukte gedeelten ook op de westwand voor. De bovenste regel van het bovenste middenregister bevat de volgende tekst:

Beide Maat-godinnen trekken deze god in de
nachtbark, die in de poort van deze stad vaart.
Het zijn 120 mijlen, waarna hij naar Wernes
trekt; die 300 mijlen lang is.
Hij verdeelt hem in velden onder de goden
die hem vergezellen.

'Watervlak van Re' is de naam van het veld,
'hij die tot beide vlammen hoort' is de naam van
zijn beschermer.
Deze god begint bij dit veld bevelen te geven en
voor de inwonenden van de onderwereld te zorgen.

De bovenste regel van het onderste middenregister bevat de volgende tekst:

Poort, door welke deze god als ram trekt.
Hij verandert zich nadat hij de poort bereikt heeft.
De doden volgen hem niet. Ze stoppen bij deze poort.
Hij geeft de goden in deze poort bevelen.

Volgende pagina...

 
 

           
Deze site is gemaakt door B.J. Hilgers
Schrijf a.u.b. in het gastenboek.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21.05.2002

 
 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index