Home Page Bens Web
 
NAVIGATIE


Omhoog
 

 

 

De grafschilderingen van Toetanchamon

 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index

 


Hierogliefen WW

 

Bensweb > Toetanchamon > Westwand > Hiėrogliefen WW
   

Bovenste strook van de grafschildering op de westwand van Toetachamons graf

Boven het register staat een begeleidende tekst die ook aan de orde komt in Amduat 1e uur. Het is het begin van de begeleidende tekst van het middenregister. Dit gedeelte is evenals deze begeleidende tekst in het rood opgeschreven. In de Amduat zijn de begeleidende teksten die extra informatie geven over de afbeeldingen in het rood geschreven. ook in de apentabellen is hiervan sprake.

Toen Georg Steindorff in 1938 zijn artikel schreef, nam hij niet de moeite de tekst te behandelen omdat hij dacht dat de tekst 'bedorven' was, d.w.z. door elkaar stond en onsamenhangend was weergegeven. Hij baseerde deze uitspraak op de publicatie van P. Bucher over de teksten van de Amduat (1932). Bucher heeft hierin desbetreffende zinnen opgenomen waarbij de volgorde wel enigszins klopt maar de hiėrogliefen in spiegelbeeld staan. Dit omdat de hiėrogliefen in de horizontale teksten in tegengestelde richting staan. Normaal is de regel dat een hiėrogliefentekst begint aan de kant waarnaar de hiėrogliefentekens van mens of dier, kijken. Zoals duidelijk te zien is, kijken de uilhiėrogliefen () naar rechts. In zo'n geval zou de tekst dus van rechts naar links moeten worden gelezen. In de Amduat gaat deze regel om onverklaarbare reden niet op en moeten de teksten van links naar rechts worden gelezen, met de richting mee, waarin de zonnebark reist. Bucher heeft waarschijnlijk, om de tekst toch goed leesbaar te maken, de hiėrogliefen omgedraaid zodat de hiėrogliefen andersom staan en niet meer lijken op de oorspronkelijke hiėroglyfenteksten. Door deze notatie lijkt de tekst inderdaad van geen kanten op dat van de westwand van de grafkamer. Een mogelijke oorzaak voor het feit dat de hiėrogliefen zijn omgedraaid zou kunnen liggen in het feit dat de oude Egyptenaren soms, om het mysterieuze karakter van teksten te verhogen, de kolommen tekst in omgekeerde volgorde schreven: de zogenaamde 'retrograde inscriptions'.1

Om een betere vergelijking mogelijk te maken worden hieronder achtereenvolgens het begin van de hiėrogliefentekst uit het graf van Thoetmoses III weergegeven samen met dat van Toetanchamon.

 

In het graf van Thoetmoses III:

Maati, trekken deze god in de zonnebark, die in de poort van deze stad vaart.

Hierogliefenregl uit het graf van Toetmoses III

M', 't.tj 'st; pn nt r m s kt.wj gkd-nw m 'r.wj jt nt nt tn
Maati,trekken deze god,in,de zonnebark,varen,in,de poort,die,stad,deze.

 

In het graf van Toetanchamon op de westwand:

Maati, trekken deze in de zonnebark varende god, die in de poort van deze stad trekt.

Hierogliefenregel uit het graf van Toetanchamon.

m;'t.tj m st; pn ntr skt.wj skd-nw m tt 'r.wj jt nt nt tn
Maati,in,trekken deze god,de zonne-bark,vare.n,in,trekt,de poort,stad,die,deze.

Volgens de vertaling van Erik Hornung uit 1972 is de vertaling van de zin van Thoetmoses III correct. Als we de teksten vergelijken, zien we dat ze grote gelijkenissen vertonen. In het tweede gedeelte van Toetanchamon's zin is het werkwoord "trekken" toegevoegd en zijn de rietpluimen () aan de verkeerde kant geplaatst en is het bijbehorende determinatief () bij het woord "poort" te ver naar achteren geplaatst.

Fragment bemanning godenbark westwand (B. Hilgers)

Rechtsboven op de westwand bevinden zich in een kader vijf goden. Ze behoren tot de normale bemanning van de zonnebark gedurende de uren van de nacht, behalve Maat, de meest rechtse godin. Hieronder de namen van de goden en godinnen van rechts naar links, samen met de hiėrogliefen, transcriptie en vertaling:

1 m;'t Maat De godin van gerechtigheid en orde. Zij staat sinds het Oude Rijk Osiris terzijde tijdens het laatste oordeel van de doden.
2 nb.t wj; "Heerseres Van de zonnebark", Hathor, huis van Horus, de godin van het Westen.
3 hr Horus De zoon van Osiris en 'vader' der farao’s.
4 k;sju Kashu Leider van de zonnebark, vaak aan het roer van de zonnebark.
5 nhs Nehes De 'uitkijk'-god op de nachtbark.

Fragment nachtbark op westwand Toetanchamon (B. Hilgers)

Boven de figuren van de nachtboot staan de namen in hiėrogliefenschrift:

= Wsir = Osiris

= hpr = Chepri, scarabee

Bovenste strook van de grafschildering op de westwand van Toetachamons graf

Om weer een vergelijking te kunnen maken met het tekstgedeelte van de Amduat uit het graf van Thoetmoses III, volgt hieronder dit tekstgedeelte en volgt hierna het gedeelte op de westwand boven de 'Chepri-boot'.

In het graf van Thoetmoses III:

Poort, doorwelke deze god als ram trekt.

Hierogliefenregel 2 in graf van Toetmoses III (B. Hilgers)

'r.wj jt 'p tt ntr pn hr sn m sr
poort,trekt,god,de.ze,door,welke,als,ram

In het graf van Toetanchamon op de westwand:

Door welke deze god als ram trekt.

Hierogliefenregel 2 in graf Toetanchamon (B. Hilgers)

'p tn ntr hr pn m sn sr
trekt,deze,god,door*,deze,als,welke,ram

Ook hier is de overeenkomst duidelijk. De volgorde van de woorden is weer iets anders en het woordje 'deze' komt twee keer voor. 'Poort' ontbreekt, waarschijnlijk doordat de papyrus waarvan hij werd nagetekend beschadigd was. In de versie van Amenhotep II was dit ook het geval. In plaats van 'poort' staat er in hiėrogliefen; "beschadigd aangetroffen". Bij Toetanchamon is de ruimte open gelaten. Het woordje 'door' (*), is ook als 'gelaat' te vertalen, wat de vertaling: "Zij trekken deze god met dit ramsgelaat" kan geven.

Bavianentabel uit de Amduat op westwand graf Toetanchamon (B. Hilgers)

De namen van de goden staan in het rood en zwart in de vakken geschreven, rechts naast hun beeltenis, de baviaan. De zwartgeschreven namen hebben waarschijnlijk een oudere oorsprong en bevatten minder vaak hiėrogliefen die door enkele lettertekens zijn te vertalen. Ze stammen nog uit de tijd dat het hiėrogliefenschrift nog geen soort klankschrift was maar een begrippenschrift, waarbij de hiėrogliefen een soort van rebussen waren en meer de betekenis van hun beeltenis hadden. Later is het hiėrogliefenschrift uitgegroeid tot een klankschrift en krijgen de hiėrogliefen een letter d.w.z. een klankbetekenis. De rode naam is vaak van jongere datum en fungeert zo vaak als uitleg c.q. verklaring van het soms oudere schrift. Zo fungeert het rode schrift evenals op andere plaatsen in de Amduat als verklarende tekst. Hieronder hun namen, in tabelvorm met de transcriptie, gevolgd door de eventuele Egyptische uitspraak, van elkaar gescheiden door een streepje. Daaronder de betekenis (volgens E. Hornung).

ht.tj - Hat
Baviaan
hkn.mbsf
Die prijst met z'n vlam
bntj - Benti
Baviaan
obt; - Ibta
Hart (verstand, van het land
p;ttj - Patsj
Krijser
ib;w - Ibaoe
De danser
ifi - Ifi
Die toejuicht
ibibt; - Ibibta
Lieveling van het land
bsj - Bsi
Vlammende
(geen naam door nis) dhdh - Dehdeh
Beschermgod Osiris
iknw.j - Iken
Prijzende

______________

  1. A.J. Spencer, Death in Ancient Egypt (Middlesex 1982) pag. 154

 
 

           
Deze site is gemaakt door B.J. Hilgers
Schrijf a.u.b. in het gastenboek.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21.05.2002

 
 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index