Home Page Bens Web
 
NAVIGATIE


Omhoog
 

 

 

De grafschilderingen van Toetanchamon

 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index

 


Inleiding

 

Bensweb > Toetanchamon > Inleiding
   

De grafschilderingen van Toetanchamon zijn wereldberoemd. Elk jaar bezoeken duizenden toeristen het Dal der Koningen. Een 'must' bij dit bezoek is het bezichtigen van het graf van Toetanchamon. Lang wachten in de rij, terwijl andere toeristen je passeren, die net even een glimp hebben mogen opvangen van de grafschilderingen door miljoenen mensen zijn bekeken, vraag ik me af of ze ook weten wat die grafschilderingen eigenlijk betekenen. Zijn ze alleen mooi? Zeggen ze ook nog iets of stralen ze alleen mystiek uit? Ik denk dat bij de meesten slechts meespeelt dat de schilderingen uit het graf van Toetanchamon komen. Romantiek, de ontdekking door Carter, en de vele prachtige grafvondsten doen de rest. De voornaamste reden van het bezoek zal zijn: "Ik ben er geweest", in die ruimte waar de jonge farao Toetanchamon duizenden jaren heeft gelegen, omringd door de prachtige grafvoorwerpen en in eeuwige rust. De rust is er nog wel. Alleen van 8 uur 's-ochtends tot 1 uur 's-middags wordt zijn stilte verstoord door de vele honderden toeristen. De rest van de dag is het in de vallei te heet en keert de rust weer terug. Zouden die toeristen beseffen waarom die grafschilderingen op die muren geschilderd zijn? Dit bracht me ertoe de volgende probleemstelling voor deze website te nemen:

Wat is de betekenis van de grafschilderingen op de wanden van de zogenaamde 'grafkamer' in het graf van Toetanchamon?

Hoe bekend de schilderingen ook mogen zijn, nooit is er een compleet boek over verschenen. Slechts weinigen weten ook dat een gedeelte van de grafschildering op de zuidwand verloren is gegaan, doordat Carter een gedeelte van de muur wegnam om de 'gouden schrijnen' en de sarcofagen te kunnen verwijderen.

Over de grafvondsten van Toetanchamon zijn veel boeken geschreven, toch ontbreekt tot op de dag van vandaag een wetenschappelijke publicatie van de grafvoorwerpen. Er zijn wel enkele tijdschriftartikelen geschreven over de grafschilderingen. Zo schreef Georg Steindorff in 1938 een artikel "Die Grabkammer des Toetanchamon". Sinds die tijd is de Egyptologie niet stil blijven staan. Daarom zou het interessant zijn de schilderingen opnieuw te onderzoeken en dat dan uitgebreider dan Steindorff deed, daar zijn artikel een voornamelijk beschrijvend karakter heeft en enige diepgang mist.

Aan de hand van zijn artikel en recentere informatie heb ik door middel van een literatuurstudie bovenstaande probleemstelling getracht op te lossen. De volgende pagina's (Toet's tijd, Het graf en de Osirismythe ) zijn als inleiding bedoeld. In de daaropvolgende pagina's worden de grafschilderingen aan de orde gesteld, in de volgorde oost-, noord-, west- en zuidwand.

Volgende pagina....

 
 

           
Deze site is gemaakt door B.J. Hilgers
Schrijf a.u.b. in het gastenboek.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21.05.2002

 
 

Home  |  Zoeken  |  Contact  |  Site index